พระเยซูตรัสว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และ เป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา…
เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้
อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย"

คริสตจักรนำพระพรอยุธยา (Blessing of Ayutthaya International Church)

  • เชิญร่วมนมัสการ : ทุกวันอาทิตย์
  • กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์รอบเช้า และ ร่วมอธิษฐาน:  เวลา 09.30 - 10.00
  • นมัสการร่วมกัน: เวลา 10.00 - 12.00 (เพลงนมัสการและเทศนา)
  • เบอร์โทรศัพท์ของคริสตจักร : 089-7423371, 089-0103008, 087-4011751  

 

  • Worship service : Every Sunday
  • Bible study (Sunday School): 09.30 A.M. - 10.00 A.M.
  • Worship time: 10.00 A.M.-12.00 P.M. (Preaching in Thai & English)
  • Telephone number (Foreigner please call): 084-7723847 or 086-9758128 
  • Pastor : Arthur Condes and Jeff K. 
  • Church Tel No.: to be announced

สวัสดีครับทุกท่าน หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ อยากที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น คริสตจักรนำพระพรอยุธยา
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00 - 12.00 น.

ขอพระเจ้าอวยพรครับ
E-mail : baichurch@hotmail.com  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.blessingayutthaya.weebly.com/


อาหารฝ่ายวิญญาณสำหรับคุณ...วันต่อวัน.  คลิกที่นี่ >>>
(
มานาเสียง | พันธกิจมานาประจำวัน)
http://www.rbcthailand.org/voice

Keyword: Church In Ayutthaya, Ayutthaya Church, International Church in Ayutthaya, คริสตจักรอยุธยา